Vip ve Transfer Hizmetleri

Posted by reonsis
Kategori:

Transfer sektöründe Mutlu Trans öncü birçok yerli ve yabanc? mü?terimizin misafirlerinin Havaliman?nda kar??lanmas?, otel transferleri ve firma ziyaretleri, çe?itli kapasitelere sahip araçlar?m?z ile konusunda uzman, deneyimli, güvenilir ve özel olarak e?itilerek seçilmi? personellerimiz taraf?ndan sa?lanmaktad?r.

Siz de?erli mü?terilerimize ve konuklar?n?za,
Transferler için sunmu? oldu?umuz son model araçlar?m?z, yüksek kalite standartlar?nda donat?lm?? olup her çe?it konfora sahiptir.

TRANSFER ve EK ARAÇ H?ZMETLER?
Mutlu Trans bünyesinde bar?nd?r?lan binek ve çe?itli kapasiteye sahip araçlar?m?z ile mü?terilerimizin ihtiyaçlar? do?rultusunda personellerinin gün içi firma ziyaretleri, fazla mesai durumunda ek araç talepleri, evrak ve belge teslimi konusunda hizmet vermekteyiz. Binek araç hizmetimizde kullanm?? oldu?umuz tüm araçlar?m?z  filo otomobil ile yolcu ta??mac?l??? belgesine sahiptir.

Mü?teri talepleri transfer portal?m?z ile al?nmakta, araç ve sürücü bilgilerimiz mail ve SMS ile transfer hizmeti alacak personele bildirilmektedir. Ayr?ca kullanm?? oldu?umuz bu portal sayesinde masraf merkezlerini belirleyerek her bir departman?n faturaland?rmalar?n? ay?rabilmekte sistem üzerinden geriye dönük hizmet al?nan tüm aylar?n raporlar?n? mü?terilerimize sunabilmekteyiz.

 Jimmy Hayes Womens Jersey Fozzy Whittaker Jersey