Kalite Politikamız

Posted by reonsis
Kategori:

Kalitenin mü?teri memnuniyeti oldu?una inanan Mutlu Turizm, hatas?z hizmet vermeyi hedefleyerek dü?ük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ula?may? amaçlamaktad?r.

  • Mü?teri ili?kilerini stratejik bir yakla??mla ele alarak mü?teri beklentilerini kar??lay?p, mü?teri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
  • Güncel teknolojiyi kullanarak operasyonel verimlili?i üst seviyede tutmak.
  • Mü?teri bilgilerinin gizlili?ini korumak.
  • Tedarik zincirinin tüm a?amalar?nda mü?teri memnuniyeti için en iyi hizmeti üretmek.
  • Mü?terilerine en iyi ve verimli turizm konseptini sa?layarak i? yükünü hafifletmek.
  • Ta??mlar?n? var?? yerine en güvenli, ve en h?zl? ?ekilde ula?t?rmak.

 Nate Gerry Womens Jersey Nyheim Hines Womens Jersey

Bir Cevap Yazın